Trigeneracja - co to jest?

Trigeneracja to połączone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i zimna. System trigeneracji składa się z: tradycyjnej jednostki kogeneracyjnej (wytwarzającej energię elektryczną i cieplną) oraz chłodniczej chłodni absorpcyjnej z bromkiem litu (ABCM). ABKhM pobiera ciepło odpadowe z jednostki kogeneracji i wytwarza chłód na potrzeby klimatyzacji i potrzeb technologicznych. 

Jak to działa?

Źródłem energii ABKhM jest ciepło, a nie prąd, dlatego trigeneracja jest znacznie tańsza niż alternatywa wytwarzana w tradycyjnych technologiach. Połączenie układu kogeneracyjnego z chillerem absorpcyjnym pozwala na wykorzystanie nadwyżki ciepła do chłodzenia. Tym samym biorąc pod uwagę całoroczne wykorzystanie mocy, można znacznie zwiększyć sprawność elektrociepłowni w układach trójgeneracyjnych. Trigeneracja to najbardziej niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla niskoemisyjnych systemów chłodniczych. Ponadto w układach trójgeneracyjnych wykorzystujących ABCM nie ma niebezpiecznych i szkodliwych związków chemicznych, ponieważ nie freony i amoniak są używane jako czynniki chłodnicze. Tego typu technologia jest wykorzystywana, jeśli chodzi o:

• Centra biznesowe i budynki administracyjne

• Hotele i kompleksy hotelowe

• Instytucje edukacyjne

• Obiekty sportowe

• Kompleksy szpitalne

• Muzea i centra wystawiennicze

• Parki wodne i kompleksy handlowo-rozrywkowe

• Dworce i lotniska

• Centra przetwarzania danych (DPC)

• Parki naukowe, techniczne i przemysłowe

• Przemysł chemiczny i petrochemiczny

• Przemysł spożywczy

• Metalurgia metali nieżelaznych i żelaznych

• Energia i media

• Inżynieria mechaniczna

• Przemysł włókienniczy

• Przemysł farmaceutyczny

Więcej przeczytasz na https://energycool.pl/produkty/trigeneracja/.

Korzyści

Trigeneracja to organizacja produkcji trzech rodzajów energii jednocześnie: energii elektrycznej, ciepła i chłodu (Trigeneration, CCHP - skojarzone chłodzenie, ciepło i moc). Termin ten wyszedł jako logiczna kontynuacja kogeneracji - jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wraz z rozwojem gospodarki światowej zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Jednocześnie rośnie również jej koszt. Dzięki temu samowystarczalne systemy i instalacje trigeneracyjne otrzymują obecnie potężny impuls do rozwoju na całym świecie. Trigeneracja chłodu jest bardziej opłacalna niż kogeneracja, ponieważ umożliwia efektywne wykorzystanie odzyskanego ciepła nie tylko do ogrzewania zimą, ale także latem do chłodzenia układów klimatyzacji lub procesów technologicznych. W tym celu stosuje się wykorzystujące ciepło agregaty chłodnicze wykorzystujące bromek litu (jednostki trójgeneracyjne). Takie podejście umożliwia użytkowanie jednostki wytwórczej przez cały rok, bez obniżania wysokiej sprawności całkowitej w okresie letnim, kiedy spada zapotrzebowanie na wytwarzane ciepło. Z technologicznego punktu widzenia mówimy o pojedynczym kompleksie energetycznym elektrociepłowni z absorpcyjną maszyną chłodniczą. W takim przypadku koszt produkcji energii staje się możliwie najniższy. Schemat trójgeneracji zwiększa sprawność kompleksu energetycznego do 80% lub więcej, znacząco ogranicza emisję związków węgla, co czyni go integralną częścią zielonych technologii.

Dziś możemy się spotkać z ekskluzywną serię chillerów absorpcyjnych, które są specjalnie zaprojektowane do zintegrowanego wykorzystania ciepła odpadowego, zarówno w postaci spalin z silników tłokowych i turbin, jak i gorącej wody z „płaszczy” chłodzących, zmniejszając tym samym potrzebę jednostki odzysku ciepła. Pozwala to nie tylko znacznie obniżyć koszty eksploatacji układu chłodzenia (klimatyzacji), ale także obniżyć koszty inwestycyjne kompleksu poprzez zmniejszenie mocy zainstalowanej urządzeń wytwórczych.

Autor

Piotr Kocik

"Życie jest jak balon. Napompuj świeżego powietrza, a od razu stanie się lżejsze."

Zobacz również